RUTINER FÖR SYNPUNKTER OCH KLAGOMÅL PÅ VERKSAMHETEN

OM DU SOM FÖRÄLDER INTE ÄR NÖJD MED VERKSAMHETEN HAR DU MÖJLIGHET ATT FRAMFÖRA KLAGOMÅL.

Klagomål kan framföras muntligen eller skriftligen på blankett som finns på här.

Om skriftlig klagomål inlämnas, återkommer vi senast 10 arbetsdagar efter det kommit förskolan tillhanda.

Design och underhåll av Forma Consulting